Trang chủ / Tin tức / Đào tạo / Chương trình đào tạo / Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo

Hiện nay Khoa Công nghệ Thông tin tuyển sinh các khối: A, A1, D1, mã ngành D480201 với các chuyên ngành đào tạo sau:

Ngành Công nghệ thông tin

  • Đào tạo quy trình xây dựng, quản lý và bảo trì hệ thống phần mềm, phân tích thiết kế và quản lý các dự án phần mềm.
  • Xây dựng được các hệ thống thông tin quản lý kinh tế, hành chính và dịch vụ.
  • Đào tạo kiến thức về thiết kế, chế tạo, bảo trì và quản lý các hệ thống mạng và truyền thông máy tính.
  • Đào tạo các kiến thức quản trị mạng máy tính, bảo mật cơ sở dữ liệu trong các hệ thống mạng, bảo mật thông tin kinh tế xã hội cho các tổ chức, doanh nghiệp.
  • Đào tạo các kiến thức cơ sở lý thuyết về thông tin để tính toán, ứng dụng trong các hệ thống máy tính.

Đính kèm