Lịch sử hình thành

Tiền thân của Khoa Công nghệ Thông tin là Bộ môn Tin học, ban đầu Bộ môn phụ trách giảng dạy môn Tin học đại cương, Tin học văn phòng cho sinh viên toàn trường.

Năm 1997, bắt đầu đào tạo trình độ Cao đẳng công nghệ thông tin; Năm 2001 là bộ môn trực thuộc khoa  Điện tử – tin học, Máy và thiết bị Hóa chất- Hóa dầu; Năm 2005 thành lập Khoa Công nghệ Thông tin trên cơ sở nâng cấp Bộ môn Tin học

Trong chặng đường phát triển, Khoa Công nghệ Thông tin đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý như:  Huân chương Lao động hạng ba;  Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2008;  Bằng khen của Bộ Công thương các năm 2007, 2008 và 2010;  Cùng nhiều giấy khen, bằng khen, cờ thi đua của Nhà trường và các đoàn thể.

Khoa CNTT có chức năng đào tạo nguồn nhân lực CNTT, hiện tại Khoa có các hệ Cao đẳng, Đại học, liên thông từ Trung cấp lên Đại học và liên thông từ Cao đẳng lên Đại học. Song song với việc đào tạo các học sinh, sinh viên chuyên ngành CNTT khoa còn đảm nhận nhiệm vụ dạy môn “Tin học đại cương” cho tất cả các lớp, các ngành đào tạo trong nhà trường.

Cùng với việc đào tạo, Khoa còn có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học. Hàng năm Khoa đã có rất nhiều công trình nghiên cứu khoa học phục vụ cho công tác dạy và học trong Khoa cũng như trong Nhà trường.

Trong các năm qua, đã có hàng nghìn sinh viên của khoa ra trường, làm việc. Phần lớn các em làm đúng ngành nghề đào tạo. Các em đã có chỗ đứng vững chắc trong xã hội và đồng thời chính các em đã làm cho vị thế của khoa cũng như của nhà trường được nâng lên.