Mọi chi tiết xin liên hệ với khoa CNTT

1. Văn phòng khoa CNTT: phòng 201-N1 trường ĐH Công nghiệp Việt Trì – Số 9, đường Tiên Sơn, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

2. Trưởng khoa: TS. Nguyễn Quốc Khánh

+ ĐT, zalo: 0985748925

+ Email: khanhnq@vui.edu.vn