ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CỦA KHOA

Khoa CNTT có đội ngũ giảng viên là chuyên gia lâm năm trong lĩnh vực CNTT, nhiệt huyết và nhiệt tình trong công tác giảng dạy.

TS. Nguyễn Quốc Khánh

Chức vụ: Trưởng khoa

Điện thoại: 0985748925

Email: khanhnq@vui.edu.vn

ThS. Đinh Thị Thu Huyền

Chức vụ: Thư ký khoa

Điện thoại:0964987086

Email:huyendtt@vui.edu.vn

ThS. Đỗ Sơn Hà

Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật – quản lý phòng thực hành

Điện thoại:0836369333

Email: hads@vui.edu.vn

BỘ MÔN MẠNG MÁY TÍNH

ThS. Lê Văn Điệp

Chức vụ: P. trưởng bộ môn (phụ trách)

Điện thoại: 0971880208

Email: dieplv@vui.edu.vn

ThS. Đỗ Cao Minh

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại:

Email: minhdc@vui.edu.vn

NCS. Cù Đức Toàn

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại:

Email: toancd@vui.edu.vn

ThS. Đào Minh Sang

Chức vụ: Giảng viên – Bí thư liên chi

Điện thoại: 0964861555

Email: sangdm@vui.edu.vn

ThS. Trần Thị Hiệp

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại:

Email: hieptt@vui.edu.vn

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

Chức vụ: Trưởng bộ môn

Điện thoại:

Email: nhungnth@vui.edu.vn

ThS. Vũ Thị Khánh Vân

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại:

Email: vanvtk@vui.edu.vn

ThS. Đỗ Thị Hồng

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại:

Email: hongdt@vui.edu.vn

ThS. Phạm Thị Thủy

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại:

Email: thuypt@vui.edu.vn

ThS. Nguyễn Ngọc Quỳnh

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại:

Email: quynhnn@vui.edu.vn

ThS. Phạm Thị Thu Hường

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại:

Email:huongptt@vui.edu.vn

ThS. Vũ Thị Bích Thảo

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại:

Email:thaovtb@vui.edu.vn

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại:

Email: anhntn@vui.edu.vn

GIẢNG VIÊN KIÊM NHIỆM

  1. TS. Lê Thanh Tâm – Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐ trường

2. ThS. Hoàng Ngọc Dũng – chuyên viên phòng đào tạo

3. ThS. Nguyễn Văn Thịnh – Chủ tịch hội sinh viên, tổ trưởng tổ truyền thông

4. ThS. Nguyễn Ngọc Sơn – chuyên viên phòng Công tác SV à Tuyển sinh

5. ThS. Kiều Công Chính – chuyên viên phòng Công tác SV à Tuyển sinh