DOANH NGHIỆP TÀI TRỢ CÁC CUỘC THI KHOA CNTT

0
90

Năm học 2023-2024 khoa CNTT đã liên kết đào tạo với các doanh doanh nghiệp để đưa sinh viên đi thực tế, thực tập, học tập các lớp ngắn hạn, các lớp kỹ năng mềm,…

Danh sách các doanh nghiệp:

  1. Công ty TNHH Công Nghệ AVN;  website: https://avntech.vn/
  2. Công ty xuất nhập khẩu lao động  VJEC chi nhánh Phú Thọ, website: https://vjec.com.vn/
  3. Công ty cổ phần AHT TECH chi nhành Phú Thọ, website: https://www.arrowhitech.com/
  4.  VNPT Phú Thọ, website: http://phutho.vnpt.vn/
  5. Doanh nghiệp sơn Minh Ánh (ASE Paint), website: https://minhanhase.com/trang-chu.html
  6. Một số doanh nghiệp khác

Các doanh nghiệp đã hỗ trợ về mặt chuyên môn và  phí cho 3 cuộc thi của khoa CNTT:

  1. Cuộc thi Olympic tin học khoa CNTT 2024
  2. Cuộc thi Sáng tạo tin học khoa CNTT 2024
  3. Cuộc thi Thiết kế Sort Video khoa CNTT 2024