HỘI GIẢNG “ỨNG DỤNG CNTT VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG GIẢNG DẠY”

0
19

Chiều ngày 01 tháng 07 năm 2024. Tại Văn Phòng khoa CNTT hội giảng “Ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong giảng dạy” năm học 2023-2024 của khoa CNTT đã được diễn ra với chất lượng chuyên môn cao.

Hội giảng đã thành công với 5 bài tham dự có chất lượng tốt, đảm bảo các tiêu chí của bài giảng số, có thể sử dụng giảng dạy Elearning trên hệ thống dạy học trực tuyến của nhà trường.

Kết thúc buổi hội giảng: TS. Nguyễn Quốc Khánh đã tổng kết đánh giá, biểu dương tinh thần chuẩn bị tham dự hội giảng của 5 giảng viên. Đồng thời căn cứ trên kết quả các bài giảng đã trình bày khoa CNTT đã cử 2 giảng viên tham dự hội giảng cấp trường: 1. ThS. Lê Văn Điệp, 2. ThS. Đỗ Thị Hồng.