KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI OLYMPIC KHOA CNTT 2024

0
188

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

—————————

THÔNG BÁO

(Về kế hoạch tổ chức cuộc thi Olympic tin học khoa CNTT năm  2024)

 

Nhằm mục đích thúc đẩy phong trào học tập trong trường nói chung và phong trào học tập của sinh viên ngành CNTT nói riêng. Đồng thời tìm kiếm tài năng để bồi dưỡng nguồn dự thi các cuộc thi về CNTT cấp quốc gia.

Khoa Công nghệ thông tin tổ chức cuộc thi Olympic tin học khoa CNTT năm 2024, cụ thể như sau:

  1. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC THI

– Sinh viên đăng ký tham gia dự thi theo lớp, gửi danh sách về khoa CNTT (cho Cô Huyền) trước 17h ngày 10/4/2024.

– Thời gian thi: 8h thứ 7 ngày 18 tháng 05  năm 2024.

– Địa điểm thi: Phòng máy 701-N1

  1. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ CUỘC THI

Sinh viên ngành CNTT khóa tuyển sinh 2022 và 2023

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI

Nội dung thi: Lập trình C

Hình thức thi: Thực hành trên máy tính

  1. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
TT GIẢI THƯỞNG TRỊ GIÁ (đ) SỐ LƯỢNG TỔNG CHI PHÍ (đ)
1 Giải nhất 800.000 1 800.000
2 Giải nhì 600.000 1 600.000
3 Giải ba 400.000 1 400.000
4 Giải khuyến khích 200.000 4 800.000
TỔNG 8 2.600.000

 

Việt Trì, ngày 12 tháng 03 năm 2024

                                                                                          TRƯỞNG KHOA

 

 TS. Nguyễn Quốc Khánh


Tải file: Thông báo Tổ chức cuộc thi Olympic tin học Khoa CNTT 2024