KẾ HOẠCH TỔ CHỨC SEMINAR “ỨNG DỤNG CNTT VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG ĐÀO TẠO”

0
102

Khoa CNTT tổ chức Seminar về “Ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong giảng dạy”

Thời gian: 8h thứ 6 ngày 12/4/2024

Địa điểm: Hội trường T8 cơ sở Việt Trì

Thành phần: Toàn bộ cán bộ giảng viên khoa CNTT; Giám hiệu nhà trường, Giảng viên các khoa trong trường