KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN THỂ CHO SINH VIÊN NGÀNH CNTT NĂM 2024

0
96

KẾ HOẠCH

‘Tổ chức các hoạt động phong trào cho sinh viên của khoa CNTT năm 2024”

 MỤC ĐÍCH

– Tìm kiếm của các bạn sinh viên đang học tập tại khoa CNTT có năng khiếu thể dục thể thao. Tạo cơ hội cho sinh viên có năng khiếu về thể thao được thể hiện bản thân và tỏa sáng. Đồng thời tuyển chọn những nhân tố mới tham gia vào các giải của Đoàn trường tổ chức và giao lưu với các đơn vị khác.

– Quảng bá và xây dựng hình ảnh của khoa thân thiện, đoàn kết. Tạo môi trường giao lưu giữa sinh viên trong khoa.

– Tạo không khí vui vẻ, thoải mái, thể hiện sự gần gũi, sự quan tâm của khoa, Nhà trường đối với sinh viên.

  1. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Sinh viên ngành CNTT đang học tập tại trường

III. KẾ HOẠCH DỰ KIẾN TỔ CHỨC

STT NỘI DUNG THỜI GIAN THỰC HIỆN KINH PHÍ DỰ KIẾN (đ)
1 Giải bóng đá sinh viên khoa CNTT Tháng 4 4.000.000
2 Giải cầu lông  sinh viên khoa CNTT Tháng 10 3.000.000
  Giải bóng chuyền hơi sinh viên khoa CNTT Tháng 11 3.000.000
Tổng kinh phí 10.000.000
 

 

 

 

 TRƯỞNG KHOA

 TS. Nguyễn Quốc Khánh

Tải fie: Thông báo kế hoạch tổ chức các hoạt động thể thao khoa CNTT