NGHIỆM THU ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG CỦA THS. LÊ VĂN ĐIỆP

0
103

Sáng ngày 4/4/2024 tại văn phòng bộ môn – khoa CNTT, đề tài “Nghiên cứu xây dựng phần mềm hỗ trợ giảng dạy và quản lý giờ thực hành trên máy tính tại trường ĐH Công nghiệp Việt Trì” của ThS. Lê Văn Điệp đã được hội đồng nghiệm thu thông qua, kết quả đạt 8.9 điểm – loại khá.

Sản phẩm của đề tài: Phần mềm hỗ trợ và quản lý giờ thực hành, chạy ổn định trên môi trường mạng LAN, có đầy đủ các chức năng để tổ chức dạy học thực hành qua mạng LAN.

Trong thời gian tới phần mềm này sẽ được sử dụng để giảng dạy tại các phòng thực hành của khoa CNTT và các phòng thực hành máy tính của các khoa khác trong trường.